Regler for bruk av teiner, ruser og garn

I Norge er det Fiskeridirektoratet som har ansvaret for kontroll og håndhevelse av lovverket som gjelder for fangst i sjøen. Her presenterer vi noen av reglene som er atktuelle i forbindelse med bruk av produkter kjøpt hos oss.

 

RUSER

Fritidsfiskere kan fiske med inntil 10 torskeruser i perioden 1/10 til 31/12.

Fra 1/1 til 1/5 kan fritidsfiskere benytte inntil 20 torskeruser.

Fra 1/5 til 1/10 er det forbudt for fritidsfiskere å bruke torskeruser.

For yrkesfiskere gjelder spesielle dispensasjonsbestemmelser.

 

TEINER

Fritidsfiskere kan fiske med 10 hummerteiner per person og per båt.

Fisket er begrenset fra 1/10 til 30 / 11.

Hummerteiner skal ha minst to sirkelformede fluktåpninger a minimum 6 cm / diameter.

Ved bruk av hummerteiner med innerrom / soverom skal 1 av flukthullene være plassert i dette.

Flukthullene skal plasseres nede i sidene på teina. Hummer er kun tillatt fanget i hummerteiner. I hummerfisketiden skal kombinasjonen av antallet torskeruser og hummerteiner for fritidsfiskere være maksimum 10 stk.

Fritidsfiskere kan i tillegg fiske med 10 krabbeteiner eller 10 krepseteiner slik at antallet maksimalt er 20 stk.

For krabbeteiner skal det være 80 mm sirkelformet flukthull.

 

Vi gjør oppmerksom på at reglene ved jevne mellomrom endres, og at du derfor bør ta turen innom Fiskeridirektoratets hjemmesiden for oppdatert regelverk.

Oppdateres med eRedaktør av Kristiansen SRM.